Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pliki do pobrania

 1. Zasady selekcji PDF
 2. Zasady selekcji – ujednolicone
 3. Zasady selekcji – ogólnopolskie
 4. Statut PDF
 5. Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r
 6. Przyczyny ASF – prezentacja
 7. Prawidła strzelań
 8. Opinia prawna – Obwody PAN
 9. Opinia prawna – obwody Chmaj
 10. Lekarze weterynarii upoważnieni do badań na włośnie
 11. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawach rolnych
 12. Zgłoszenie polowania dewizowego do policji
 13. Zaświadczenie przystrzelanie broni
 14. Zaświadczenie odbycie stażu
 15. Wniosek o przyjęcie na staż
 16. Umowa użyczenia broni
 17. Umowa sprzedaży broni
 18. Sprawozdanie polowanie zbiorowe – załącznik
 19. Sprawozdanie polowanie zbiorowe
 20. Roczny plan łowiecki 2019
 21. Protokół szacowania ostatecznego
 22. Protokół oględzin szkody
 23. Protokół czynności gospodarczych
 24. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej PDF
 25. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej DOC
 26. Deklaracja członkowska do Koła PDF
 27. Deklaracja do Koła Łowieckiego DOC
 28. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału PDF
 29. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału DOC
 30. Aktualizacja danych myśliwych zgodnie z RODO