Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Rzeszów

Pliki do pobrania

 1. Zasady selekcji osobniczej w okręgu rzeszowskim
 2. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej
 3. Statut PDF
 4. Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r
 5. Przyczyny ASF – prezentacja
 6. Prawidła strzelań
 7. Opinia prawna – Obwody PAN
 8. Opinia prawna – obwody Chmaj
 9. Lekarze weterynarii upoważnieni do badań na włośnie
 10. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawach rolnych
 11. Zgłoszenie polowania dewizowego do policji
 12. Zaświadczenie przystrzelanie broni
 13. Zaświadczenie odbycie stażu
 14. Wniosek o przyjęcie na staż
 15. Umowa użyczenia broni
 16. Umowa sprzedaży broni
 17. Sprawozdanie polowanie zbiorowe – załącznik
 18. Sprawozdanie polowanie zbiorowe
 19. Roczny plan łowiecki 2024
 20. Protokół szacowania ostatecznego
 21. Protokół oględzin szkody
 22. Protokół czynności gospodarczych
 23. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej PDF
 24. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej DOC
 25. Deklaracja członkowska do Koła PDF
 26. Deklaracja do Koła Łowieckiego DOC
 27. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału PDF
 28. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału DOC
 29. Aktualizacja danych myśliwych zgodnie z RODO