Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Rzeszów

Zarząd okręgowy

Kulesza Tomasz
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu