Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Rzeszów

Komisje problemowe

LPNazwisko i Imię
1Stanek Piotr
2Peret Bartłomiej
3Perec Jerzy
4Koziorowski Marek

Lp.

Imię i Nazwisko

Koło Łowieckie

Funkcja

1.

Stanisław Bać

,,Bielik” Budziwój

Przewodniczący

2.

Jakub Gawron

,,Cietrzew” Rzeszów

Z-ca Przewodniczącego

3.

Władysław Majsterkiewicz

,,Szarak” Kożuchów

Sekretarz

4.

Krzysztof Czajkowski

,,Knieja” Majdan Królewski

 

5.

Tomasz Baran

,,Kuropatwa” Żołynia

 

6.

Ryszard Król 

,,Szarak” Kożuchów

 

7.

Leon Olszowy

,,Rogacz” Rzeszów

 

8.

Tomasz Czebocki

,,Cietrzew” Pustków

 

9.

Janusz Bokota

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

10.

Przemysław Zawiślak

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

11.

Jarosław Janeczko

,,Towarzystwo Myśliwych”                             w Rzeszowie

 

12.

Piotr Marut

,,Darz Bór” Świerczów

 

13.

Kamil Wrona 

,,Knieja” Mielec

 

14.

Konrad Błoński 

,,Podgorzałka” Rzeszów

 

15.

Krzysztof Kawalec

,,Bielik’’ Budziwój

 

16.

Ryszard Kloc

,,Bielik’’ Budziwój

 

17.

Paweł Szczepanik

,,Bielik’’ Budziwój

 

18.

Wiesław Lipiński

,,Przepiórka” Mielec

 

19.

Janusz Możdżan

,,Rogacz” Niechobrz

 

20.

Adam Janów

,,Rogacz” Niechobrz

 

21.

Wiesław Szaro

,,Złota Jesień” w Strzyżowie

 

22.

Wiesław Czudak

,,Towarzystwo Myśliwskie                        im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

23.

Janusz Sobuś

,,Towarzystwo Myśliwskie                                      im. św. Huberta” w Leżajsku

 

24.

Janusz Ożóg

,,Sokół”  Sokołów Młp.

 

25.

Krzysztof Boroń

,,Łoś” Mielec

 

26.

Leszek Iskrzycki

,,Bażant” Czudec

 

27.

Krzysztof  Barszcz

,,Przepiórka” Mielec

 

28.

Bogdan Kidacki

,,Orzeł” Jarosław

 

29.

Zbigniew Woś

,,Ryś” Łańcut

 

30.

Adam Golenia

,,Ryś” Łańcut

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Koło Łowieckie

Funkcja

1.

Adam  Orlewski

,,Darz Bór” Świerczów

Przewodniczący

2.

Leszek Iskrzycki

,,Bażant” Czudec

Z-ca Przewodniczącego

3.

Jan Mazurek 

,,Kuropatwa”  Żołynia

 

4.

Jan Papież

,,Szarak” Błażowa

 

5.

Jerzy Paściak

,,Szarak” Błażowa

 

6.

Wojciech Szczęch

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

7.

Jacek Charchut

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

8.

Karol Ungeheuer

,,Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

 

9.

Ryszard Ziętek

,,Darz Bór” Świerczów

 

10.

Robert Stachura

,,Darz Bór” Świerczów

 

11.

Zbigniew Woś

,,Ryś” Łańcut

 

12.

Wojciech Ortyl

,,Przepiórka” Mielec

 

13.

Grzegorz Hadała

,,Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie

 

14.

Stanisław Bukowski

,,Towarzystwo Myśliwskie                        im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

15.

Bartłomiej Peret

,,Knieja” Mielec

 

16.

Kazimierz Kriger

,,Knieja” Mielec

 

17.

Andrzej Modliszewski

,,Złota Jesień” w Strzyżowie

 

18.

Władysław Majsterkiewicz

,,Szarak” Kożuchów

 

19.

Józef Szlachta

,,Bażant” Czudec

 

20.

Piotr Szetela

,,Szarak” Kożuchów

 

21.

Janusz Sobuś

,,Towarzystwo Myśliwskie                        im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

22.

Tomasz Cebula

,,Darz Bór” Lublin

 

23.

Stanisław Wróbel

,,Kuropatwa”  Żołynia

 
Lp.Imię i nazwiskoKoło ŁowieckieFunkcja
1.Jerzy Perec,,Towarzystwo Myśliwskie im.  św. Huberta” w LeżajskuPrzewodniczący
2.Ireneusz Gołębiowski,,Darz Bór” ŚwierczówSekretarz
3.Janusz Kaliszczak,,Rogacz” Rzeszów 
4.Józef Ciosek,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach 
5.Zbigniew Kacprzak,,Towarzystwo Myśliwych”  w Rzeszowie  
6.Marek Zdeb,,Towarzystwo Myśliwych”  w Rzeszowie  
7.Zdzisław Stachura,,Ponowa” Chorzelów 
8.Bogusław Strzałka ,,Lis” Lubzina 
9.Stanisław Peret,,Knieja” Mielec 
10.Ryszard Hadała,,Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie 
11.Bogusław Depa,,Rogacz” Niechobrz 
12.Józef Czech„Ziemia Ropczycka” w Ropczycach 
13.Dawid Skiba,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach 
14.Kazimierz Banaś,,Bażant” Czudec 
15.Bednarz Tadeusz,,Jedność” Rzeszów 
16.Jan  Bełz,,Roztocze” Rzeszów 
17.Stanisław Budnik,,Szarak” Kożuchów 
18.Piotr Gardulski,,Knieja” Mielec 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Koło Łowieckie

Funkcja

1.

Bartłomiej  Peret

,,Knieja” Mielec

Przewodniczący

2.

Grzegorz Hadała

,,Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie

Z-ca Przewodniczącego

3.

Wojciech Cebula

,,Knieja” Majdan Królewski

Sekretarz

4.

Jakub Curzytek

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

5.

Leszek Fila

,,Darz Bór”  Świerczów

 

6.

Borcz Jerzy

,,Podgorzałka” Rzeszów

 

7.

Stanisław Zuber

,,Towarzystwo Łowieckie Kolbuszowskie Borek”                                     w Kolbuszowej

 

8.

Robert Papież

,,Sarenka” Harta

 

9.

Grzegorz Rachwał

,,Diana” Mielec

 

10.

Jerzy Wilk

,,Knieja” Majdan Królewski

 

11.

Kamil Żukowicz

,,Wilk” Husów

 

12.

Tomasz Ciechanowski

,,Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie

 

13.

Dariusz Machlarz

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

14.

Marian Grabarz

,,Towarzystwo Myśliwskie                        im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

15.

Grzegorz Kurasz

,,Sarenka”  Harta

 

16.

Stanisław Loryś

,,Towarzystwo Myśliwskie                        im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

17.

Sławomir Brózda

,,Jedność” Rzeszów

 

Lp.

Imię i nazwisko

Koło Łowieckie

    Funkcja

1.

Grzegorz Bury

,,Bażant” Czudec

Przewodniczący

2.

Krzysztof Ochał

,,Cietrzew” Kamionka

Z-ca Przewodniczącego

3.

Krzysztof Skuriat

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

Sekretarz

4.

Jan Mazurek

,,Kuropatwa” Żołynia

 

5.

Wojciech Szczęch 

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

6.

Marek Zdeb

,,Towarzystwo Myśliwych”                             w Rzeszowie

 

7.

Witold Chodziński

,,Towarzystwo Myśliwych”                          w Rzeszowie

 

8.

Krzysztof  Kowal

,,Darz Bór” Świerczów

 

9.

Marcin Hendzel

,,Lis” Lubzina

 

10.

Maciej Zamorski

,,Złota Jesień” Strzyżów

 

11.

Krzysztof Bożek

,,Złota Jesień” Strzyżów

 

12.

Zygmunt Lichtenberg

,,Polana” Nowa Sarzyna

 

13.

Grzegorz  Stąpor

,,Towarzystwo Łowieckie Kolbuszowskie Borek” w Kolbuszowej

 

14.

Mariusz  Krupa

,,Sarenka” Harta

 

15.

Krzysztof Kozłowski

,,Sęp” Mielec

 

16.

Małgorzata Kłusowska

,,Podgorzałka” Rzeszów

 

17.

Dariusz Spisak

,Jedność” Kołaczyce

 

18.

Marcin Hendzel

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

19.

Jakub Zgłobnicki

,,Sarenka” Harta

 

Lp.

Imię i nazwisko

Koło Łowieckie

Funkcja

1.

Mieczysław Struzik

,,Łoś” Mielec

Przewodniczący

2.

Jan Banaś

,,Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

 

3.

Edward Lech

,, Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

 

4.

Dorota Cedzidło 

,,Kuropatwa” Żołynia

 

5.

Bartosz Kopera

,,Przepiórka” Mielec

 

6.

Krzysztof Buszta

,,Towarzystwo Myśliwskie im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

7.

Joanna Smoła

,,Bażant”  Czudec

 

8.

Czech  Mateusz

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

9.

Bogusław  Depa

,,Rogacz” Niechobrz

 

10.

Wojciech Szala

,,Rogacz” Niechobrz

 

11.

Cezary Pociask

,,Rogacz” Niechobrz

 

12.

Janusz Hodyr

niezrzeszony w kole łowieckim

 

13.

Zbigniew Dec

,,Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

 

14.

Maciej Rachwał

,,Diana” Mielec

 

15.

Sławomir Minorczyk

,,Łoś” Mielec

 

16.

Józef Ciosek

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

17.

Roman  Tasior

,,Szarka” Głogów Młp.

 

18.

Mateusz  Juchno

,,Rogacz” Rzeszów

 

Lp.

Imię i nazwisko

Koło Łowieckie

Funkcja

1.

Marcin Hendzel

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

Przewodniczący

2.

Bartłomiej Peret

,,Knieja” Mielec

 

3.

Siewierski Zdzisław

,,Podgorzałka” Rzeszów

 

4.

Drozd Robert

,,Podgorzałka” Rzeszów

 

5.

Jacek Charchut

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

6.

Marek Koziorowski

,,Rogacz” Rzeszów

 

7.

Wojciech Kluz

niezrzeszony w kole łowieckim

 

8.

Tomasz Smoła

niezrzeszony w kole łowieckim

 

9.

Grzegorz Kurasz

,,Sarenka”  Harta

 

10.

Leszek Iskrzycki

,,Bażant” Czudec

 

11.

Marek Zdeb

,,Towarzystwo Myśliwych”                          w Rzeszowie

 

12.

Janusz Kaliszczak

,,Rogacz” Rzeszów

 

13.

Marek Duch

,,Dzik”  Przemyśl

 

14.

Piotr Stanek

,,Podgorzałka” Rzeszów

 

15.

Tomasz  Wieliczko

,,Jarząbek”  Błażowa

 

Lp.

Imię i nazwisko

Koło Łowieckie

Funkcja

1.

Tomasz  Smoła

niezrzeszony w kole łowieckim

Przewodniczący

2.

Bogusław Depa

,,Rogacz” Niechobrz

Z-ca Przewodniczącego

3.

Adam Orlewski

,,Darz Bór” Świerczów

Z-ca Przewodniczącego

4.

Struzik  Mieczysław

,,Łoś” Mielec

 

5.

Dawid Gątarski

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

6.

Bogusław Świątek

,,Lis” Lubzina

 

7.

Bartłomiej Usowski

,,Kuropatwa” Żołynia

 

8.

Janusz Bik

,,Przepiórka” Mielec

 

9.

Stanisław Olechowski

,,Towarzystwo Myśliwskie                        im.  św. Huberta” w Leżajsku

 

10.

Wojciech Rachwał

,,Diana” Mielec

 

11.

Ewelina Brogowska

,,Roztocze” Rzeszów

 

12.

Krzysztof Skuriat

,,Ziemia Ropczycka” w Ropczycach

 

13.

Grzegorz Lesiak

,,Ryś”   Jarosław

 

14.

Jan Kiełb

,,Sokół” Sokołów Młp.

 

15.

Bartosz Urbanec

,,Orzeł”  Jarosław

 

16.

Sławomir  Stec

,,Ziemia Ropczycka” Rzeszów

 

17.

Mateusz  Juchno

,,Rogacz” Rzeszów