Konkurs na najciekawsze parostki rozstrzygnięty

Konkurs na najciekawsze parostki rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie wyłoniła najciekawsze parostki pozyskane w obwodach łowieckich położonych na terenie okręgu rzeszowskiego w 2021 roku.

Jako najciekawsze oceniono parostki w formie perukarza, pozyskane przez Kol. Dariusza Zielińskiego w dniu 24.05.2021 r. w obwodzie łowieckim nr 28 pk,;  Koło Łowieckie „Ponowa” w Chorzelowie.

Drugie miejsce przyznano Kol. Hubertowi Rudnemu za parostki pozyskane w dniu 23.05.2021 r. w obwodzie łowieckim nr 85 pk ; Koło Łowieckie „Cietrzew” Pustków.

Na trzecim miejscu uplasowały się parostki pozyskane przez Kol. Bartosza Urbanca pozyskane w dniu 03.06.2021 r. w obwodzie łowieckim nr 100 pk ; Wojskowe Koło Łowieckie „Rogacz” w Rzeszowie.

Zwycięzcom gratulujemy