FINAŁ KONKURSU ŚW. HUBERT WZOREM WSPÓŁCZESNEGO EKOLOGA

FINAŁ KONKURSU ŚW. HUBERT WZOREM WSPÓŁCZESNEGO EKOLOGA

Dzień 17 listopada 2021 r. zapisał się w kalendarzu imprez i uroczystości w Szkole Podstawowej Nr 35 w Rzeszowie jako szczególnie ważny. Cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Patrona, którym od ponad dwóch lat jest Święty Hubert.

Dzień 17 listopada 2021 r. zapisał się w kalendarzu imprez i uroczystości w Szkole Podstawowej Nr 35 w Rzeszowie jako szczególnie ważny. Cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Patrona, którym od ponad dwóch lat jest Święty Hubert.

W przeddzień Święta została odprawiona Msza św. w intencji społeczności szkolnej w kościele parafialnym w Rudnej Wielkiej koncelebrowana przez ks. proboszcza Wacława Sopla w asyście ks. Rafała Tęczy. Nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego naszej szkoły w składzie chorąży Maksymilian Jakubiec, asysta Eliza Woźny i Kaudia Parat.

Integralną częścią święta patronalnego był uroczysty finał 18. edycji Wojewódzkiego Konkursu „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”. Pomimo trudnych warunków związanych z pandemią organizatorzy postarali się, aby laureaci konkursu mogli osobiście odebrać zasłużone nagrody. Gala finałowa odbyła się w hali sportowej szkoły z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych. Od pierwszej edycji patronat nad konkursem sprawuje Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie, a od czwartej- Podkarpacki Kurator Oświaty. Po raz pierwszy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Rzeszowa. Na uroczystość zaproszonych zostało 75 laureatów, których prace nagrodzono spośród 557 prac nadesłanych z 52 placówek. Galę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

 1. Pani Beata Szal – Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty,
 2. Ksiądz Wacław Sopel – Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej Wielkiej,
 3. Ksiądz Józef Mucha – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Huberta w Rzeszowie,
 4. Pani Beata Bytnar – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
 5. Pan Bartłomiej Peret- Członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa,
 6. Pan Marcin Hendzel – Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie,
 7. Pan Mieczysław Struzik – Przewodniczący Komisji Kultury, Tradycji przy zarządzie Okręgowego Związku Łowieckiego w Rzeszowie,
 8. Pan Karol Ungeheuer- Łowczy Koła Łowieckiego Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie,
 9. Pan Jan Bełz – długoletni działacz PZŁ w Rzeszowieprzedsiębiorca,
 10. Pan Zdzisław Kędzior – Radny Rady Miasta Rzeszowa,
 11. Pani Maria Witt – członek Aktywnej Grupy Twórców,
 12. Pani Ewelina Wdowiak – Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 w Rzeszowie.

W tegorocznej edycji młodzi artyści wykazali się wysokim kunsztem artystycznym tworząc oryginalne i pełne ekspresji dzieła. Uchwycone okiem przedszkolaków obrazy leśnego życia wiosną, niezwykłe szaty leśnych zwierząt namalowane przez uczniów klas I-III oraz ukazana przez uczniów klas IV-VIII postać Świętego Huberta jako patrona myśliwych i Marszałka Bożego wzbudziły podziw jury, które obradowało w składzie: przewodnicząca  pani Maria Witt oraz członkowie: pani Sabina Płoch i pan Mieczysław Struzik.

Cieszymy się, że konkurs mimo iż klasyfikowany jako wojewódzki jest popularny także w innych regionach.

Przyznanie tak dużej liczby nagród nie byłoby możliwe bez wspierających nas sponsorów. Pragniemy Państwu wyrazić olbrzymią wdzięczność za zaangażowanie i pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia.

Szczególne wyrazy szacunku i uznania kierujemy do Polskiego Związku Łowieckiego, który w 80% sfinansował nagrody oraz ufundował kalendarze pokonkursowe.

Za udzielone wsparcie dziękujemy także:

 • Panu Janowi Bełzie – działaczowi PZŁ w Rzeszowieprzedsiębiorcy,
 • Kołu Łowieckiemu Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie,
 • Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige,
 • Firmie Multifarb Rzeszów,
 •  oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami! To dla nas zaszczyt i przywilej mieć takich Przyjaciół!

Część oficjalną gali w uroczystej asyście Sztandaru Szkoły w składzie chorąży Kacper Tyrański, asysta Eliza Woźny i Flawia Brzuszek wraz z uczniem Hubertem Ryndakiem poprowadziła Pani Krystyna Gnat – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie, która pogratulowała sukcesu laureatom i ich opiekunom. Został odczytany list okolicznościowy od Pana Prezydenta Konrada Fijołka, następnie w imieniu pani Kurator głos zabrała pani  Beata Szal – Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz  Pan Marcin Hendzel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie.

W części artystycznej młodzi aktorzy ze Szkolnego Koła Teatralnego Arlekin pod kierunkiem pani Joanny Moniak zaprezentowali spektakl pt:  „Co słychać w lesie?”. Opowiedzieli w nim o problemach jego mieszkańców oraz sytuacjach zagrażających ich istnieniu. Uroczystość uświetnił taniec „Trojak” w wykonaniu najstarszej grupy przedszkolnej przygotowany przez panie Patrycję Sumarę i Małgorzatę Ziębę. Uczestnicy gali z olbrzymim zaciekawieniem wysłuchali prelekcji pana Marcina Hendzla, który naśladując odpowiednim instrumentem głosy popularnych leśnych zwierząt przybliżył tajemnice dzikiej przyrody. „Kniazienie” zająca szaraka, „szczekanie” lisa, piski myszy i „mikotanie” kozy sarny ukazało bogactwo i barwność języka łowieckiego będącego częścią kultury narodowej.

Po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Nagrody laureatom poszczególnych kategorii wręczyli Pan Marcin Hendzel – Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie, Pan Mieczysław Struzik – Przewodniczący Komisji Kultury, Tradycji przy zarządzie Okręgowego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, członek jury oraz Pani Krystyna Gnat – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie

Tradycją stało się, że jedną z nagród w konkursie jest kalendarz zawierający prace plastyczne laureatów. Wydany w tej edycji już po raz 15  jest jego promocją przez cały rok. Spotkanie miłośników przyrody zakończyło zwiedzanie wystawy nagrodzonych prac. Jako organizatorzy wierzymy, że pod sztandarem Św. Huberta nadal będziemy promować wartości, które nam przekazał nasz Patron: wrażliwość na środowisko naturalne, potrzebę ochrony jego bogactw, a poprzez sztukę pogłębiać wiedzę ekologiczno-przyrodniczą i rozsławiać piękno ojczystej przyrody.

Źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rzeszowie